1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu i obowiązek jego zwrotu w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

2. Zwrot – bez posiadania wady, możliwość oddania zakupionego Produktu bez podania przyczyny. Zwrot poniesionych kosztów. Konsument ma prawdo do zwrotu zakupionego Produktu w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Zwrotowi nie podlegają towary wytwarzane na zamówienie.

3. Zwroty oraz reklamacje dla konsumentów są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o Prawach Konsumentach (Dz.U. 2014 poz. 827).

4. Zwrot może zostać złożony przez Klienta w następujący sposób:

• pisemnie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża,

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iphbms.pl,

• w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta po zalogowaniu się na https://www.sklep.iphbms.pl.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie zwrotu:

• informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zwrotu,

• żądania odstąpieniu od Umowy Sprzedaży według załączonego wzoru,

• kopii dokumentu zakupu,

• danych kontaktowych składającego zwrot – ułatwi to i przyspieszy zwrot przez Sprzedawcę.